سامانه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ورود به سیستم

 
 
امام صادق ـ علیه السلام ـ
    دل های خود را به آنچه از دست رفته، مشغول نسازيد كه در اين صورت، ذهن خود را از آماده شدن برای آنچه هنوز نيامده است، باز خواهيد داشت.
ترجمه الحياه، 388
Faran ® Evaluation Management System - © 2009-2016
Designed By Farantech.com ver: 1.0.1026