سامانه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ورود به سیستم

 
 
مقام معظم رهبری:
    آرمان‌گرائی در علم، یعنی در زمینه‌ی مسائل علمی باید دنبال قله بود؛ که این، توجه شما را به درس خواندن و خوب درس خواندن باید نتیجه بدهد. من به شما عرض بکنم؛ امروز درس خواندن، علم‌آموزی، پژوهش و جدیت در کار اصلی دانشجوئی، یک جهاد است؛
Faran ® Evaluation Management System - © 2009-2016
Designed By Farantech.com ver: 1.0.1026