سامانه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ورود به سیستم

 
 
حضرت علی (ع):
    کسی که در راه خدا جهاد کند و شهید شود ، اجرش بیش تر از کسی نیست که بتواند گناه کند ولی عفت بورزد.
Faran ® Evaluation Management System - © 2009-2016
Designed By Farantech.com ver: 1.0.1026